The world is turning, spinning, changing. Rapid. Progress and loss.

Movements and anti movements. The human interference, pursuing a makable world. 

These current overwhelming events have an effect on me as a person, as an artist. 

My current works are a reaction on this, but also in a way my desire to create a world that stands still, an imaginary pause. A short moment of non human activity, a frozen moment, a dreamlike condition. Only land, water and air.    

These small moments are my makable world.

I choose composition and format. I search for the colour from the dictionary of color combinations of Sanzō Wada*. I use his formula’s, based on CMYK, for mixing the selected color. 

Until this point, I have control, but when I apply the oil layer, I loose control. For I can never exactly predict how it will behave, how it will turn out. 

 One part is left spared by the oil paint. It could be seen as a horizon, the maximum distance for our eyes to see, beyond that is unknown. It could also be seen as part of interference and part untouched. 

 

 

De wereld draait, wentelt, verandert. Snel. Vooruitgang en verlies. 

Bewegingen en anti bewegingen. Het menselijke ingrijpen, die een maakbare wereld nastreeft.

Deze huidige, overweldigende gebeurtenissen hebben een effect op mij als persoon, als kunstenaar. 

Mijn huidige werken zijn een reactie hierop, maar ook op een bepaalde wijze een verlangen om een wereld te scheppen dat stilstaat, een denkbeeldige pauze. 

Een kort moment van niet menselijke activiteit, een bevroren moment, een droomachtige toestand. Enkele land, water en lucht.

Deze kleine momenten zijn mijn maakbare wereld. 

Ik kies compositie en formaat, ik zoek de kleur uit de encyclopedie van kleurcombinaties van Sanzō Wada*. Ik gebruik zijn formule’s, gebaseerd op CMYK voor het mengen van de geselecteerde kleur. 

Tot op dit punt heb ik controle, maar wanneer ik de olieverf laag opbreng, verlies ik de controle. Ik kan nooit precies voorspellen hoe het zich zal gedragen, hoe het eruit komt te zien. 

Een deel blijft niet bewerkt door de olieverf. Het kan gezien worden als een horizon, de maximale afstand voor onze ogen om te kunnen zien, verder dan dat is onbekend. Het kan ook gezien worden als deels verstoring en deels onaangeroerd.

 

*Sanzo Wada.        https://sanzo-wada.dmbk.io/about

 

Marijke Pieters was born in the Netherlands in 1967, lived for several years in British Guyana as a child.
She attended art college in Kampen in 1988 and finished her education as a certified art teacher in 1992 at the Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, the Netherlands.
Due to lack of teaching jobs, she built a successful career in youth services, refugee - and social work. 

From 2016 she is a fulltime artist.